Saturday, May 28, 2022

Hướng dẫn trả lời Speaking part 2 tiếng Anh B1

Phần speaking part 2 Tiếng Anh B1 giáo viên sẽ phát cho 2 bạn thi cùng nhau một bức tranh ví dụ...

Cách tự học Speaking part 1 Tiếng Anh B1

Cách tự học Speaking part 1 Tiếng Anh B1 Phần part 1 speaking sẽ là những câu hỏi đơn giản, quen thuộc và đã có...

Cách tự học Listening cho người mất gốc

Cách tự học Listening cho người mất gốc   Listening là một kỹ năng đòi hỏi các bạn cần có một thời gian đủ dài để...

Cách làm bài Listening Tiếng Anh B1

Một số lưu ý chung khi làm bài thi Listening 1. Văn bản và các yêu cầu của bài thi Nghe...

CẤU TRÚC VIẾT THƯ PART 2+3 WRITING TIẾNG ANH B1

Cấu trúc bài viết thư tiếng Anh B1 và một số mẫu câu nên học thuộc Greeting/ Salutation (Lời chào):

CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU PART 1 WRITING TIẾNG ANH B1

Một số dạng bài cơ bản 1. It takes Sb khoảng thời gian to do sth = Sb spend khoảng...