Saturday, May 28, 2022

Cuộc thi Speaking “Raise your voice” – Giải nhất trị giá 3,900,000đ

Cuộc thi " Raise your voice" được Ruby English tổ chức hàng năm với sự tham gia của các bạn học viên đến từ nhiều lớp học ôn thi B1  khác nhau tại Ruby...