Cách làm:

  • Đọc kỹ và hiểu nội dung biển quảng cáo, bảng báo hiệu hoặc thông báo ngắn…trước khi đọc các lựa chọn trả lời.
  • Lựa chọn có từ giống hệt trong bức tranh thường là lựa chọn sai. Đáp án thường chứa các từ/ cụm từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa nhất với từ/ cụm từ trong bức tranh. 
  • Suy đoán mục đích của biển báo, thông báo.
  • Đối với tin nhắn, email thường có định dạng người gửi (From) và người nhận (To). Nội dung tin nhắn thường chứa các đại từ nhân xưng (I, you). Khi đọc tin nhắn, cần cố gắng giải mã các đại từ nhân xưng này. 

Hãy cùng làm thử câu 1 bên trên nhé!

Đầu tiên đọc hiểu xem trong bảng ý nghĩa là gì nhé!

Không còn vé nào cả. Ai muốn đặt vé mà chưa thanh toán tiền thì hãy thanh toán trước ngày mai. ( Vậy mình ngầm hiểu rằng muốn có vé phải đặt cọc tiền vào ngày hôm nay).

Tiếp theo, khi xem các đáp án đặc biệt chú ý tới các động từ chính nhé!

  1. Ta thấy có động từ chính là collected( thu thập) : Vé có thể được thu thập sau ngày mai è không liên quan è sai
  2. Reserve : giữ, đặt trước , by tomorrow : trước ngày mai ( by + time : trước ….)
  3. Bạn có thể đặt vé trước ngày mai è Thiếu điều kiện phải thanh toán tiền hôm nay!! è Sai

     C . must be paid : phải được thanh toán è Vé đặt trước thì phải được thanh toán               

          vào hôm nay. è OK ( ở đây mình thấy must be paid = give sb the money, by tomorrow = today ) Các đáp án sẽ là các dạng từ được paraphase như vậy các bạn nhé