• Phần speaking part 3 đề thi B1 như sau: 2 thí sinh thi mỗi người sẽ được phát 1 bức tranh, 2 bức tranh cùng một chủ đề để miêu tả. Các bạn có thời gian 3 phút để chuẩn bị và miêu tả bức tranh của mình cho giám khảo nghe. Lần lượt từng bạn miêu tả.
  • Phần speaking part 4 giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi về chủ đề ở part 3 để cả 2 bạn cùng thảo luận. Ví dụ như 2 bức tranh part 3 bên dưới cùng nói về chủ đề một hoạt động theo nhóm đông người. Vậy part 4 giám khảo có thể hỏi “ các bạn có thích tham gia các hoạt động theo nhóm không?”. Sau đó 2 thí sinh sẽ cùng đưa ra quan điểm và giải thích tại sao?

Các bạn xem ví dụ mẫu bên dưới để hiểu rõ hơn nhé!