TiếngAnhA2

❌TỔNG HỢP TÀI LIỆU TỰ HỌC TIẾNG ANH A2 UTC ❇️
‼1. Link download Bộ KET gồm 7 cuốn Tiếng Anh chuẩn đề thi A2 UTC

Bài thi đều theo cấu trúc của quyển KET nên các bạn hãy lưu về và luyện dần từ bây giờ nhé.
https://bom.so/zxZyE2
‼2. TỔNG HỢP TRANG ONLINE LUYỆN ĐỀ THI CHUẨN FORM CUỐI KỲ MÔN TIẾNG ANH A2

 • Kỹ năng Reading and Writing Tiếng anh A2: làm ngay trên máy và được check đáp án với mỗi câu làm xong. Tính điểm khi kết thúc mỗi phần.
  https://www.examenglish.com/KET/KET_reading_and_writing.html
 • Kỹ năng Listening Tiếng anh A2: Các bài nghe có thể nghe lại nhiều lần, có phần script để các bạn hiểu nội dung bài nghe
  https://www.examenglish.com/KET/KET_listening.html
 • Kỹ năng Speaking Tiếng anh A2: hướng dẫn cách làm bài nói cụ thể.
  https://www.examenglish.com/KET/KET_speaking.html

  ‼3. ĐỀ MẪU SPEAKING TIẾNG ANH A2:
  Tổng hợp đầy đủ các đề mẫu trong bài nói Tiếng Anh A2 để luyện tập ở nhà hoặc cùng bạn bè luyện tập với các đề này.
  Tranh mẫu: https://bit.ly/3ICpein

  ‼4. ĐỀ MẪU TIẾNG ANH A2: cùng với đề mẫu là cấu trúc được giải thích chi tiết cách làm từng bài để các bạn làm quen và luyện tập.
  Đề mẫu: https://bit.ly/3EDKdPB

  ‼5. TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH A2:
  Danh sách tổng hợp từ vựng hay dùng nhất trong môn Tiếng Anh A2 được tổng hợp dưới đây giúp các bạn nắm vững từ vựng để học và ôn tập tốt môn Tiếng Anh A2 này.
  A2 Tài liệu: https://bit.ly/3EDhbja

Chúc các bạn học tốt ❤

Ruby English
❣️Group Tài liệu tiếng anh A2, B1, TOEIC UTC:
https://www.facebook.com/groups/tienganhutc/
❣️Fanpage Tài liệu tiếng anh A2, B1, TOEIC UTC:
Tài liệu tiếng anh A2, B1, TOEIC UTC
❣️Fanpage:https://www.facebook.com/rubyenglisheducation
❣️Website: https://rubyenglish.com/
❣️Hotline: 0961212398