Saturday, May 28, 2022

Tài liệu Tiếng Anh 3: Ebook tự học tiếng Anh 3 đầy đủ chi...

Học phần Tiếng Anh 3 là học phần thứ 3 (sau Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2), nằm trong 4 học phần bắt...

Tài liệu Tiếng Anh 2: Ebook tự học tiếng Anh 2 đầy đủ chi...

Học phần Tiếng Anh 2 là học phần thứ 2 (sau Tiếng Anh 1), nằm trong 4 học phần bắt buộc của chương trình...

Tài liệu Tiếng Anh 1: Ebook tự học tiếng Anh 1 đầy đủ chi...

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong số bốn học phần bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh tại...
Ebook tu hoc tieng anh 4

Tài liệu Tiếng Anh 4: Ebook tự học tiếng Anh 4 đầy đủ chi...

Ebook tự học tiếng Anh 4 - Học viện Ngân hàng (HVNH) Cuốn sách “Tự học Tiếng Anh 4 HVNH” được biên soạn 62 trang,...

Tài liệu Tiếng Anh B1: Ebook tự học B1 đầy đủ chi tiết cho...

Ebook tự học Tiếng Anh B1 đầy đủ chi tiết cho 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Hi các bạn, Nhìn vào những chứng chỉ...