Ebook tự học tiếng Anh 1 – Học viện Ngân hàng

  0
  0

  Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong số bốn học phần bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh tại Học viện Ngân hàng. Mục đích chính của bốn học phần này là giúp đỡ sinh viên đạt được kết quả ở Mức 2 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếng Anh 1 đặt mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh của sinh viên để họ có thể:

  • Hiểu các câu và các cụm từ thường dùng trong giao tiếp cơ bản (ví dụ: thông tin cá nhân và gia đình, mua sắm, địa lý, việc làm, vv)
  • Giao tiếp trong các tình huống đơn giản và thường gặp về các vấn đề quen thuộc trong cuộc sống
  • Diễn đạt các thông tin cơ bản về chính mình, cuộc sống xung quanh, và các yêu cầu căn bản. Tải sách tự học tiếng Anh 1 – HVNH