Cách tự học Speaking part 1 Tiếng Anh B1

Phần part 1 speaking sẽ là những câu hỏi đơn giản, quen thuộc và đã có chủ đề sẵn. Các bạn có thể tham khảo một vài chủ đề bên dưới để hiểu part 1 của Tiếng Anh B1 cần trả lời những câu hỏi gì nhé: Warm-up

 • Could you show me your identification card please?
 • Could you tell me your full name please?
 • What shall I call you?
 • Does your name have any special meaning?
 • Why do so many people change their names?
 • Is your name important to you?

Hometown or birth place

 • Where do you come from?
 • Where do you live?
 • Can you tell me something about your hometown?
 • Can you tell me some famous landscapes or scenic spots in your hometown?
 • Can you tell me some history of your hometown?

Personal background and information

 • Are you a student or do you have a job?
 • What do you like most about your study?
 • What kind of job do you prefer after graduation?
 • What is your major?
 • What do you do for living?
 • Could you tell me a typical day of yours?
 • How do you get your job?
 • Are you satisfied with your job?
 • What do you like most about your job?
 • What kind of job do you prefer in the future?

Hobbies

What do you usually do in your spare time?

 • Do you prefer to stay alone or with your friends?
 • What do you usually do on weekends and weekdays?
 • What do you usually do when you go out?
 • What do you usually do with your friends?
 • Do you like reading?
 • What kind of books do you like best?
 • Do you like English? Why or why not?
 • What do you think of the importance of English?
 • What are good hobbies and bad hobbies? Why?

CÁCH TỰ HỌC SPEAKING PART 1

 • Bước 1: Hiểu chính xác yêu cầu câu hỏi
 • Bước 2: Các bạn có thể tham khảo các câu trả lời mẫu trên mạng search theo topic rất nhiều mẫu trả lời có sẵn nhé!
 • Bước 3: Ghi lại các cấu trúc, cụm từ vựng hay dễ nhớ, áp dụng thêm thông tin trả lời của bản thân.
 • Bước 4: Ghi mẫu các câu hỏi theo từng topic ra các tờ bìa cứng nhỏ sau đó gấp lại, các bạn sẽ thực hành speaking một mình bằng cách gắp từng topic đã làm sẵn và trả lời câu hỏi bất kỳ đã gắp được. Việc này giúp các bạn sẽ tự tin hơn, sẵn sàng trả lời các câu hỏi tực tế trong phòng thi.

Những điều cần lưu ý khi trả lời câu hỏi speaking part 1

 1. Nên mở rộng câu trả lời

Example 1: “Where are you from?” Với câu hỏi này thông thường các bạn sẽ trả lời

 • “ I come from Hanoi”- Câu trả lời này hơi ngắn các bạn có thể them thông tin để giúp mở rộng câu dài hơn như sau:
 • “I come from Hanoi which is the capital of Vietnam.”

Example 2: “Do you like listening to music?”   => Yes. I really like listening to music – câu trả lời hay dùng

 • Chúng ta có thể mở rộng câu trả lời bằng cách thêm thông tin trả lời các câu hỏi WH

( What,when,where,why,how,who..)

 • Tiếp theo chúng ta có thể thay thế các từ như like= enjoy= to be interested in= S+ is my cup of tea = A big fan of…

Ví dụ như sau: I am very interested in listening music because It helps me relax and comfortable( phần thêm thông tin này trả lời cho từ để hỏi “Why?

 • Trả lời rõ ràng và tự tin

Nhiều bạn tâm lý hơi run khi vào phòng thi nên thường hay nói nhanh, hoặc trả lời ấp úng, để tránh tình trạng này các bạn nên luyện tập thật nhiều ở nhà trước khi đi thi nhé!

Đọc thêm: Hướng dẫn trả lời Speaking part 2 tiếng Anh B1