Một số lưu ý chung khi làm bài thi Listening

1. Văn bản và các yêu cầu của bài thi Nghe phản ảnh nhiều tình huống giao tiếp mà thí sinh trình độ B1 có thể gặp phải. Do đó, thí sinh nên luyện tập với nhiều dạng tình huống tương tác khác nhau. Cụ thể, bài thi Nghe có thể bao gồm:

 • các hội thoại tại nhà hoặc giữa bạn bè với nhau (Phần 1, 2)
 • thông báo trên đài (Phần 1, 3)
 • các phần của cuộc trò chuyện (Phần 3)
 • các trao đổi trong cửa hàng/cửa hiệu (Phần 1)
 • các trò chuyện cung cấp thông tin hay chương trình phát thanh (Phần 3)
 • các cuộc phỏng vấn với câu hỏi từ người dẫn chương trình trên đài (Phần 4)
 • các tin nhắn được ghi âm lại (Phần 1, 3)

3. Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý một số đặc điểm của bài thi Nghe:

 • Phần ghi âm có thể bao gồm nhiều giọng điệu khác nhau của người bản xứ chuẩn. Vì vậy, thí sinh nên luyện nghe nhiều giọng nói tiếng Anh khác nhau để làm quen.
 • Thí sinh được nghe 2 lần. Cần tận dụng 2 lần nghe để xác định chắc chắn mình đã chọn được đáp án đúng.
 • Khi đã hoàn thành bài thi Nghe, xem lại phần ghi chép các đoạn hội thoại để xác định các cụm từ khoá, các gợi ý để tìm câu trả lời, các dấu hiệu dễ khiến bạn xao nhãng…

Hướng dẫn chi tiết cách làm cho từng phần thi Listening

Phần 1

Nhiệm vụ:

 • Trong phần này, có 7 đoạn nghe ngắn, mỗi đoạn có 1 câu hỏi và 3 hình ảnh minh hoạ.
 • Thí sinh nghe văn bản, sau đó, chọn hình ảnh phù hợp nhất để trả lời cho câu hỏi trong ngữ cảnh nghe được.
 • Phần 1 Listening đòi hỏi thí sinh phải nghe thông tin chi tiết trong văn bản.

Cách làm:

 • Trong phần nghe đầu tiên, thí sinh cần nghe tìm ý chính, chọn đáp án đúng nhất.
 • Thí sinh nên sử dụng lượt nghe thứ 2 để kiểm tra xem câu trả lời mình chọn có đúng không, tập trung vào thông tin chính trong văn bản.
 • Nên lặp lại quá trình trên cho các câu hỏi còn lại của bài thi Nghe.

Phần 2

Nhiệm vụ:

 • Trong phần 2, có 6 đoạn đối thoại ngắn, mỗi đoạn đi kèm 1 câu ngữ cảnh, 1 câu hỏi hoặc 1 câu để hoàn thành và 3 lựa chọn.
 • Thí sinh nghe văn bản, chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi hoặc hoàn thành câu.
 • Phần thi này kiểm tra khả năng nghe ý chính của thí sinh.

Cách làm:

 • Trong lần nghe đầu tiên, thí sinh cần tập trung hiểu ý chính và chọn đáp án đúng.
 • Thí sinh nên sử dụng lượt nghe thứ 2 để kiểm tra xem đáp án mình chọn có đúng không.
 • Lặp lại với các câu hỏi còn lại của bài thi Nghe.

Phần 3

Nhiệm vụ:

 • Thí sinh có một trang gồm những lời nhắn hoặc các câu, tóm tắt nội dung văn bản, trong đó, đã lược bỏ 6 thông tin. Khi nghe, thí sinh phải điền vào các ô trống được đánh số từ hoặc số từ văn bản để hoàn thành lời nhắn/câu đã cho.
 • Phần lớn đáp án là từ đơn, số hoặc cụm danh từ rất ngắn.
 • Phần thi này đòi hỏi thí sinh phải nghe hiểu được thông tin chi tiết từ văn bản.

Cách làm:

 • Thí sinh nên bắt đầu bằng cách đọc và nghe hướng dẫn, sau đó, sử dụng đoạn ngưng để đọc văn bản trên tờ thi, suy nghĩ về ngữ cảnh, dự đoán dạng ngôn ngữ và thông tin mà mình sẽ nghe. Đó có thể là thông tin về địa điểm, vị trí hoặc đoạn hội hoại về các khoá học, chuyến đi, hoạt động du lịch.
 • Thí sinh có thể sử dụng trật tự thông tin trên tờ thi để theo dõi diễn biến hội thoại.
 • Trong lần nghe đầu tiên, thí sinh nên ghi lại những từ đơn, số hoặc cụm danh từ rất ngắn để điền vào chỗ trống. Câu trả lời cần phải ngắn gọn.
 • Trong lần nghe thứ hai, thí sinh nên kiểm tra xem đáp án của mình có phù hợp với ngữ cảnh không.
 • Quan trọng là phải kiểm tra cả chính tả nữa. Những từ được điền nhất định phải chính xác.

Phần 4

Nhiệm vụ:

 • Trong phần này, thí sinh nghe một đoạn văn bản dài hơn và đó là một cuộc phỏng vấn.
 • Thí sinh phải trả lời 6 câu hỏi trắc nghiệm khi nghe, đáp án sẽ là 1 trong 3 lựa chọn có sẵn.
 • Ngữ cảnh mà các tình huống phỏng vấn diễn ra rất đa dạng, chủ yếu là cung cấp thông tin.
 • Phần Nghe 4 tiếp tục kiểm tra khả năng nghe hiểu chi tiết của thí sinh.

Cách làm:

 • Trước hết, thí sinh cần đọc và nghe hướng dẫn, sau đó dùng khoảng ngừng để đọc câu hỏi, suy nghĩ về ngữ cảnh. Đó có thể là thoogn tin về nơi chốn, sự kiện hoặc cuộc sống, sở thích, kinh nghiệm của ai đó.
 • Thí sinh cần tập trung hiểu ý chi tiết của những gì được nghe. Trong lần nghe đầu tiên, thí sinh nên nghe hiểu ý chính và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
 • Trong lần nghe thứ hai, thí sinh nên kiểm trả cẩn thận tất cả câu trả lời của mình, tập trung vào ý chi tiết và thái độ/quan điểm được nhấn mạnh.